Cilj obrazovanja

Cilj obrazovanja je postizanje takve pripremljenosti za rad koja omogućava uz minimalno vrijeme uvođenja, samostalno obavljanje poslova i radnih zadaća karakterističnih za zanimanje zaštitar, koji osim neposrednih čuvarskih poslova obuhvaćaju i poslove informiranja, te provođenje ispravnih postupaka u slučaju nepredvidivih i akcidentnih situacija.

Kompetencije

 • Tijekom obrazovanja polaznik će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta, te kompetencije vezane za komuniciranje na materinjem jeziku, komuniciranje na stranom jeziku, odgovarajuća znanja iz računalstva, te će steći umijeće organiziranja i uređivanja vlastitog učenja kao i umijeće kulutrnog izražavanja.
 • Stjecanje potrebnih znanja, vještina, navika i sposobnosti za rad na poslovima zaštitara, koji osim neposrednih čuvarskih poslova obuhvaćaju i poslove informiranja, pregleda, evidentiranja i kontrole ulaska i izlaska u određene prostore različitih roba i osoba.
 • Obrazovni program polaznicima omogućuje da nakon završetka obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad samostalno obavlja radne zadaće u zanimanju kao što je sudjelovanje u preventivnom djelovanju na sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta, osiguranje prijevoza i prijenosa novca, vrijednosnih papira, plemenitih metala i pošte i sl.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zaštitar/ka osoba i imovine

Uvjeti upisa u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zaštitar/ka osoba i imovine.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje zaštitar/ka osoba i imovine izvodi se u trajanju od 2584 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.