Poslovi vozača uključuju

 • prijevoz tereta i putnika,
 • upravljanje motornim vozilom,
 • poznavanje dokumentacije za prijevoz tereta i putnika,
 • postupak prijevoznog procesa i ispis prijevozne dokumentacije,
 • poznavanje prometnih propisa i prometnih pravila,
 • prepoznavanje neispravnosti na vozilu,
 • dnevni preventivni tehnički pregled vozila,
 • brigu o vozilu, teretu i putnicima.

Obrazovni program omogućuje

 • stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila,
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom,
 • razvijanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom,
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno korištenje uređaja i opreme tijekom rada,
 • razvijanje sposobnosti za pravilno održavanje vozila,
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu,
 • razvijanje ekološke svijesti za zaštitu okoliša,
 • usvajanje ekoloških standarda eko vožnje,
 • razvijanje kulture rada i osobne odgovornosti.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • završena srednja škola,
 • vozačka dozvola C kategorije ili

posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Nastava za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Vozač motornoga vozila izvodi se u trajanju od 1795 sati.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Program prekvalifikacije za zanimanje Vozač motornog vozila prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih. U skladu s navedenim, ovisno o broju nastavnih predmeta odnosno nastavnih sadržaja koje polaznik treba savladati u programu prekvalifikacije ovisi i trajanje prekvalifikacije za zanimanje Vozač motornog vozila.

Program za stjecanje srednje stručne spreme izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom.

Program prekvalifikacije izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom.