Cilj obrazovanja

Cilj ovog obrazovnog programa je upoznavanje i osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova u voćarsko-vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji.

Kompetencije

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju u voćnjaku i vinogradu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva.
 • Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pisanim uputama.
 • Usvojiti znanje o gnojidbi, sječi voća, sadnji voća .
 • Usvojiti znanje o sadnji vinograda.
 • Razviti vještinu sadnje i obrade voćnjaka i vinograda.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sadnica i kalemova.
 • Upoznati tehnologiju obrade tla.
 • Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
 • Upoznati osnovna načela estetike u voćarstvu i vinogradarstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje voćar/ica – vinogradar/ka – vinar/ka  izvodi se u trajanju od 2300 sata, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.