Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Podizati vinograde uz njihovo pravilno održavanje.
  • Provoditi berbu i preradu grožđa na primjeren način.
  • Pripremiti podrum i podrumske posude za smještaj grožđa i vina
  • Proizvoditi različite vrste vina korištenjem pravilnih postupaka te ih ispravno čuvati i skladištiti.
  • Dijagnosticirati i razlikovati bolesti vina te ispravno primijeniti postupke borbe protiv njih.
  • Planirati troškove proizvodnjei plasman proizvoda na tržište te pridržavati se zakonske regulative u vinogradarstvu i vinarstvu.
  • Provoditi mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vinogradara/ice- vinara/ice

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 157 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 57 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima ( vinogradu i vinariji).