Ciljevi obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.
Uključivanje u obrtničko-zanatsku izradu tesarskih konstrukcija, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.
Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na gradilištu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša.
 • Upoznati svojstva i mogućnosti primjene drva, drvnih materijala i ostalih materijala u graditeljstvu.
 • Usvojiti znanja i steći vještinu obrade drva i drvnih materijala ručnim alatima i električnim strojevima.
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i električnih strojeva.
 • Steći vještinu čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih konstrukcija.
 • Usvojiti znanje o izradi, montaži i podupiranju oplata.
 • Usvojiti znanje o izradi, i postavi armature prema tehničkom nacrtu za AB konstruktivne elemente.
 • Razviti vještinu izrade, ugradnje i njegovanje betonske mase u AB konstrukcijama.
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir obrade, montaže i kompletiranje krovišta.
 • Upoznati tehnologiju izrade i montaže lijepljenih, drvenih, lameliranih nosača kao i montažnih kuća.
 • Usvojiti znanja o montaži svih vrsta građevinskih skela.
 • Upoznati osnovna načela estetike u graditeljstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod učenika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara/ica,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje tesar/ica izvodi se u trajanju od 3421 sat, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.