Poslovi tehničara uključuju

 • prodaja špediterskih usluga,
 • organizacija prijevoza tereta,
 • organizacija carinjenja tereta,
 • organizacija osiguranja tereta,
 • organizacija poslova kontrole tereta,
 • organizacija skladištenja i rukovanja teretom,
 • organizacija agencijskih poslova,
 • praćenje i primjenjivanje propisa i pravila,
 • primjenjivanje mjera zaštite na radu, očuvanja zdravlja i okoliša.

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju

 • stjecanje sposobnosti za organizaciju prijevoza po pojedinim granama prometa,
 • stjecanje sposobnosti za optimalno korištenje prijevoznih jedinica tijekom prijevoza,
 • stjecanje znanja za poslove osiguranja robe u prijevozu,
 • stjecanje znanja za pripremu dokumenata i robe za carinjenje i carinski postupak,
 • stjecanje znanja za poslove skladištenja i skladišnoga poslovanja,
 • stjecanje znanja za obavljanje konsignacijskih, sajamskih, agencijskih i posebnih poslova,
 • razvijanje sposobnosti brzoga i točnog planiranja i izvršenja prijevoza tereta,
 • tijekom obrazovanja treba jačati odgojnu komponentu, naučiti raditi na siguran način i stjecati radne navike.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • završena srednja škola.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije Povjerenstvo ustanove izvršit će uvid u priložene dokumente škole koju su prethodno završili. Pri tom će utvrditi razlikovne i dopunske ispite koji polaznici moraju položiti prije završnog rada.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Tehničar za logistiku i špediciju izvodi se u trajanju od 2206 sati, konzultativno-instruktivnom i /ili dopisno-konzultativnom nastavom.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.