Poslovi tehničara uključuju

 • analizu prijevoznih procesa,
 • osiguranje tereta i putnika,
 • izradbu reda vožnje,
 • racionalno upošljavanje voznog parka i vođenje održavanja voznog parka,
 • vođenje skladištenja tereta,
 • poznavanje, praćenje i vođenje dokumentacije za prijevoz tereta i putnika,
 • izradbu cijene prijevoza,
 • racionalno organiziranje prometne službe na autobusnim i autoteretnim kolodvorima,
 • registraciju, tehničke preglede i osiguranje motornih vozila,
 • organiziranje rent-a cara,
 • ekonomično i racionalno poslovanje,
 • praćenje i poznavanje prometnih propisa i stručne literature.

Obrazovni program omogućuje

 • stjecanje znanja, vještina i sposobnosti koje polazniku omogućuju da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju tehničar cestovnog prometa,
 • razvijanje sposobnosti za pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika, te za analizu prijevozni proces preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja,
 • stjecanje vještina planiranja, izradbi, organiziranja i uspješnog vođenja poslova u vezi osiguranja tereta i putnika, voznog reda, cijene prijevoza tereta i putnika, racionalnog korištenja voznog parka, rada prometne službe, održavanja voznog parka i skladištenja tereta,
 • stjecanja sposobnosti u rješavanju prometnih problema,
 • razvijanje ekološke svijesti o zaštiti okoliša,
 • daljnji osobni razvoj u struci i razvijanje sposobnosti za timski rad.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje Tehničar cestovnog prometa izvodi se u trajanju od 2332 sata, konzultativno-instruktivnom.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.