Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje stolar/ica ima cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz širokog područja obrade drva u obrtništvu i industriji, koji će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Kompetencije

 • Steći vještinu rada na strojevima za obradu drva kao i njihovo osnovno održavanje.
 • Steći osnovna znanja iz područja automatizacije i robotizacije u proizvodnom procesu.
 • Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala
 • Razviti sposobnosti izrade bilo kojeg proizvoda iz širokog spektra finalnih drvnih proizvoda.
 • Razviti vještinu sastavljanja, okivanja i ugradnje drvnih proizvoda.
 • Upoznati načina prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost izrade jednostavnih crteža.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u stolarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati osnovna načela uređenja interijera.
 • Naučiti zakonitosti koje vladaju u ustrojstvu nekog poduzeća ili obrta.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite ljudi, sredstava i okoliša.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • minimalno 15 godina
 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova stolar/ice,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili.

Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje stolar/ica izvodi se u trajanju od 3474 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.