Kompetencije

  • Razlikovati i koristiti sredstva za čišćenje i aparate te primijeniti pravila i tehnike u održavanju čistoće i higijene u smještajnom dijelu hotela i ostalim turističkim smještajnim objektima
  • Prepoznati i razlikovati povezanost recepcije, ekonomskog i ugostiteljskog odjela i drugih odjela turističkih smještajnih objekata neophodnih za ispravno funkcioniranje usluga domaćinstva
  • Voditi evidencije iz  područja hotelskog domaćinstva
  • Komunicirati s gostom na stranom jeziku na primjeren način
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za poslove sobara/ice mogu se upisati osobe s najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobara/ice.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 165 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 65 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u  trajanju od 100 sati se izvodi u poduzeću koje se bavi smještajem gostiju.