Kompetencije

  • Razlikovati vrste, dijelove i sklopove traktora te način i svrhu korištenja radnih priključaka
  • Pripremiti traktor s radnim priključcima za rad
  • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu te rukovati traktorom s radnim priključcima na siguran način.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu.
  • Provoditi osnovno održavanje traktora i radnih priključaka.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu traktorom s radnim priključcima moguće je upisati polaznike koji imaju:

  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja/ice traktorom s radnim priključcima
  • navršenih 18 godina
  • završenu minimalno osnovnu školu
  • odgovarajuću vozačku dozvolu.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Način izvođenja odabire se ovisno o broju polaznika. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama. Kroz konzultacije polaznici će utvrditi postojeća i stjecati nova znanja, dopunjavati i kompletirati znanja potrebna za njihov rad te zajedno s nastavnikom razmatrati i uspješno svladavati propisane sadržaje.

Teorijski dio programa u trajanju od 70 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 80 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.

Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.