Kompetencije

Polaznik/ca će :

  • Razlikovati  vrste motornih kosilica i razumjeti konstrukciju i funkciju glavnih dijelova i sklopova.
  • Provoditi osnove mjere održavanja motorne kosilice na pravilan način.
  • Pripremiti motornu kosilicu i površinu  za rad.
  • Koristiti motornu kosilicu i odabrati odgovarajuće  radne operacije na pravilan i siguran način.
  • Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć pri radu s motornom kosilicom

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja/ice motornom kosilicom.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima ( tvrtke za komunalnu djelatnost).