Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za rukovatelja mikserom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • vozačku dozvolu najmanje «B» kategorije,
  • liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za poslove rukovatelja mikserom.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Trajanje programa ovisi o broju polaznika. Konzultativno-instruktivna nastava izvodi se skupnim i individualnim konzultacijama. S pomoću konzultacija polaznici će osvježavati postojeća i stjecati nova znanja, dopunjavati i kompletirati znanja potrebna za njihov rad te zajedno s nastavnikom razmatrati i uspješno svladavati propisane sadržaje.

Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima.

Realizaciju praktičnog dijela programa osposobljavanja polaznika nadzire stručna osoba.