Kompetencije

Polaznik će:

  • Razlikovati dijelove, sklopove i priključne uređaje kombajna te objasniti njihove funkcije
  • Pripremiti kombajn za rad na siguran način
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu s kombajnom i priključcima ovisno o vrsti poslova
  • Primijeniti mjere održavanja i čuvanja kombajna te radnih priključaka
  • Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu kombajnom mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu kombajnom

Trajanje programa i način

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 120 sati se izvodi u poljoprivrednoj zadruzi ili registriranom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi radovima s kombajnom na poljoprivrednim površinama.