Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Razlikovati vrste drobilice i prepoznati funkcije glavnih dijelova i sklopova.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja stroja na pravilan način.
  • Pripremiti stroj za postupak drobljenja kamena.
  • Koristiti stroj za drobljenja kamena na pravilan i siguran način.
  • Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i prvu pomoć.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završena najmanje osnovna škola,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja/ice drobilicom za kamen

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima (tvrtkama za niskogradnju).