Cilj obrazovanja

Cilj ovog obrazovnog plana i programa je upoznati i osposobiti polaznike za obavljanje poslova u području ratarstva kao što su: poznavanje poljoprivrednih strojeva i njihovo korištenje u ratarskoj proizvodnji, priprema tla za sjetvu, sjetva, njega i zaštita ratarskih kultura, žetva i berba plodova s oranica, otprema plodova do skladišta, raspoznavanje sjemena, gnojiva i sredstava za zaštitu te njihova pravilna primjena i sl.

Kompetencije

 • Razviti sposobnosti za primjenu poljoprivrednih strojeva u ratarskoj proizvodnji pri izvođenju pojedinih radnih postupaka
 • Razvijanje sposobnosti za rukovanje poljoprivrednim strojevima, njihovo usklađivanje, nadzor i manje popravke
 • Usvajanje znanja o uspješnom radu u zaštiti ratarskih bilja dobrim poznavanjem i prepoznavanjem bolesti, štetnika i korova pojedinih ratarskih kultura
 • Dobro poznavanje sredstava za zaštitu bilja, količinu, način i vrijeme njihove primjene tijekom vegetacije i uskladištavanja ratarskih proizvoda
 • Obrazovanje polaznika za obavljanje određenih poslova i zadaća u ratarstvu
 • Usvajanje znanja iz gospodarstva i ustrojstva rada u ratarskoj proizvodnji, osnove zakonitosti odvijanja reprodukcijskog rada, odnosno procesa nastajanja troškova
 • Usvajanje znanja o tehnologiji proizvodnje određenih ratarskih kultura
 • Upoznavanje i uporaba poljoprivrednih strojeva za pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu ratarskih kultura, te žetvu, berbu, prijevoz i spremanje ratarskih proizvoda
 • Usvajanje znanja o osnovnim uvjetima, karakteristikama i zakonitostima organizacije i odvijanja cestovnog prometa
 • Razviti i jačati svijest o osobnoj odgovornosti vozača za ponašanje u cestovnom prometu radi sprječavanja prometnih nesreća
 • Izgradnja stavova za vozače o prometu kroz odgovornost, točnost, preciznost, sposobnost za samostalnost u primjeni prometnih propisa i pravila
 • Upravljanje vozilom i njegovo održavanje
 • Usvajanje znanja o zakonitosti kretanja vozilom na motorni pogon
 • Vještina dobrog i sigurnog upravljanja vozilom na motorni pogon
 • Stjecanje sigurnosti u upravljanju vozilom na motorni pogon uz primjenu odgovarajućih prometnih pravila i propisa.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme i prekvalifikacije za zanimanje ratar/ica  izvodi se u trajanju od 2233 sata, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.