Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Razlikovati vrste jakih alkoholnih pića i sirovine koje se koriste u njihovoj proizvodnji
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u proizvodnji, preradi, čuvanju i skladištenju jakih alkoholnih pića.
  • Koristiti se opremom i uređajima za proizvodnju, njegu i čuvanje jakih alkoholnih pića.
  • Sudjelovati u planiranju troškova proizvodnje i plasmanu proizvoda na tržište.
  • Primijeniti zakonsku regulativu u proizvodnji te provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za  proizvođača/icu jakih alkoholnih pića

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 136 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 56 sati  izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 80sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima ( obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvimakoja se bave proizvodnjom jakih alkoholnih pića).