Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Razlikovati tipove i pasmine svinja te građu i kategorizaciju svinjskog mesa.
  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u proizvodnji, preradi, čuvanju i skladištenju domaćih suhomesnatih proizvoda.
  • Proizvoditi različite vrste domaćih suhomesnatih proizvoda uz pridržavanje pravilnika o higijeni rada.
  • Koristiti se opremom, strojevima i alatima za proizvodnju i čuvanje domaćih suhomesnatih proizvoda.
  • Sudjelovati u planiranju troškova proizvodnje i plasmanu proizvoda na tržište.
  • Primijeniti zakonsku regulativu u proizvodnji te provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 15 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za  proizvođača/icu domaćih suhomesnatih proizvoda

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 80 sati realizira se pojedinačno na  poljoprivrednim gospodarstvima koji se bave proizvodnom domaćih suhomesnatih proizvoda s kojima Učilište ima ugovor o suradnji.