Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Odabirati živežne namirnice po kvaliteti, podrijetlu i svojstvima te ih čuvati na pravilan način
  • Pripremiti različite vrste bureka i pizze uz pravilnu upotrebu opreme za rad.
  • Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za priprematelja/icu bureka i pizze

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 90 sati realizira se pojedinačno u ugostiteljskom objektu koje se bavi pripremom bureka i pizze s kojim Učilište ima ugovor o suradnji.