Cilj obrazovanja

Osposobiti polaznika za  savladavanje vještine pisanja na računalu te služenja suvremenom uredskom opremom za komuniciranje sa strankama i poslovnim partnerima.
Nadalje, treba pratiti razvoj sredstava uredskog komuniciranja te se prilagođavati njihovoj
primjeni u praksi, što znači stalno usavršavanje u struci. Poslovni tajnik u svojoj radnoj
okolici, kao i u predstavljanju poduzeća ili ustanove, treba svojim znanjem, izgledom i
ponašanjem pridonositi što boljem poslovnom uspjehu.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje poslovni/a tajnik/ca izvodi se u trajanju od 2163 sati, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.