Kompetencije

  • Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće namirnice i postupke u pripremi i tehnologiji  spravljanja jednostavnih slastica te sudjelovati u pripremnim poslovima spravljanja  složenih  slastica.
  • Koristiti uređaje, alate i sredstva za jednostavne poslove u zanimanju slastičara/ke na ispravan i siguran način.
  • Primijeniti pravila i postupke za održavanje osobne higijene, higijene prostora i pribora.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar/ka mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 15 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju slastičar/ka

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 45 sati izvodi se u učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 25 sati i praktični dio programa u  trajanju od 100 sati se izvodi u ugostiteljskom objektu ili registriranom obrtu za pripremu slastica.