Kompetencije

  • Prepoznati organizaciju rada u kuhinji i primijeniti odgovarajuće tehnike rada u području pripreme jela.
  • Primijeniti tehnike rukovanja alatom, strojevima i uređajima u kuhinji na ispravan način vodeći računa o higijeni.
  • Razlikovati i upotrijebiti živežne namirnice i kuhinjsko posuđe.
  • Pripremiti jednostavna jela, salate, priloge i slatka jela
  • Sastaviti jednostavni jelovnik za ugostiteljstvo nižih kategorija
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica mogu se upisati osobe s najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 15 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju kuhar/ica

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u učionici ustanove, vježbe u trajanju od 20 sati u ugostiteljskom praktikumu, a praktični dio programa u  trajanju od 95 sati se izvodi u ugostiteljskom poduzeću.