Kompetencije

  • Prepoznati organizaciju rada u ugostiteljstvu i primijeniti odgovarajuće tehnike rada u području ugostiteljskog posluživanja,
  • Rukovati inventarom, opremom, aparatima i uređajima u području ugostiteljskog posluživanja te održavati osobnu higijenu, higijenu opreme i prostora
  • Odabrati, pripremiti i posluživati pića, napitke i obroke prema određenim normativima,
  • Racionalno i ekonomično postupati pri pripremi inventara za posluživanje jela i pića radi uštede vremena i materijala,
  • Pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
  • Komunicirati na primjeren način s domaćim i stranim gostima.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju konobar/ica mogu se upisati osobe s najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju konobar/ica

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sati izvodi se u učionici ustanove, vježbe u trajanju od 20 sati u ugostiteljskom praktikumu  i praktični dio u trajanju od 90 sati izvodi se u ugostiteljskom poduzeću.