Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni/a tehničar/ka vrtlar/ica.

Kompetencije polaznika

  • Program poljoprivredni/a tehničar/ka vrtlar/ica obvezuje polaznika za rad na svim stručnim poslovima u vrtlarskoj proizvodnji i primjeni bilja u prostoru, cvijeća, povrća, povrća i dendrološkog materijala
  • Polaznici tokom školovanja stječu stručna znanja i vještine za kasnije samostalan rad u svim područjima vrtlarske proizvodnje i primjene bilja i podizanja zelenih površina, za zaštitu bilja od bolesti, štetnika i korova kao i da daju svoj doprinos u zaštiti i očuvanju okoliša

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka vrtlar/ica  izvodi se u trajanju od 2459 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.