Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Prepoznati i razlikovati anatomiju peradi, rasnu pripadnost i proizvodne tipove peradi.
  • Prepoznati i primijeniti pravilne postupke u fazama inkubiranja jaja.
  • Uzgajati piliće, kokoši i ostale vrste perad uz pravilnu proizvodnju mesa i konzumnih jaja.
  • Dijagnosticirati i razlikovati peradarske bolesti i ispravno primijeniti postupke borbe protiv njih.
  • Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržište te pridržavati se zakonske regulative u peradarstvu i proizvodnji jaja.
  • Provoditi mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za  peradara/ku i proizvođača/icu jaja

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 60 sata izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 80 sati realizira se pojedinačno na poljoprivrednom gospodarstvu s kojima Učilište ima ugovor o suradnji.