Cilj obrazovanja

Osposobljavanje polaznika da samostalno, kvalitetno, ekonomično i stručno obavljaju  poslove u sklopu pedikerskog zanimanja.

Kompetencije

 • upoznavanje s osnovnim principima rada u uslužnim djelatnostima
 • upoznavanje s društvenim, ekonomskim i zdravstvenim potrebama za uslužnim djelatnostima
 • razvijanje sposobnosti zapažanja, procjenjivanja i logičkog zaključivanja
 • stjecanje nužnih znanja, vještina i navika za obavljanje pedikerskih poslova
 • razvijanje uspješne komunikacije s korisnicima usluga
 • stjecanje primjerenih znanja o nabavi kvalitetnih pedikerskih preparata, alata i opreme za obavljanje poslova
 • navikavanje na uporabu stručne literature i primjenu inovacija u struci
 • usvajanje znanja o važnosti primjene mjera zaštite na radu
 • usvojanje znanja o važnosti utjecaja okoliša na čovjekovo zdravlje
 • osposobljavanje polaznika za cjeloživotno obrazovanje.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pedikera/ke

Uvjeti upisa u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pedikera/ke

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje pediker/ka izvodi se u trajanju od 3475 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.