Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Rukovati alatom, strojevima i uređajima u kuhinji na ispravan način vodeći računa o osobnoj i radnoj higijeni.
  • Razlikovati i upotrijebiti živežne namirnice koje se koriste u pripremi pečenja.
  • Koristiti različite vrste roštilja i ražnja u pripremi pečenja i priloga.
  • Pripremiti , ispeći/skuhati, prigotoviti, dekorirati i poslužiti različite vrste pečenja od različitih vrsta mesa i mesnih proizvoda i različite vrste priloga uz pečenje.
  • Odabrati i poslužiti odgovarajuće piće uz pečenje.
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završena najmanje osnovna škola,
  • navršenih 15 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za  poslove pečenjara/ke

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u ugostiteljskim objektima/pečenjarama s kojima Učilište ima ugovor o suradnji.