Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Prepoznati i razlikovati građu pčela, osobine pčelinje zajednice te tipove košnica, pčelinjaka i pčelarske opreme.
  • Prepoznati i primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
  • Proizvoditi pčelinje proizvode korištenjem pravilnih postupaka te ih ispravno čuvati i skladištiti.
  • Dijagnosticirati i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike i ispravno primijeniti postupke borbe protiv njih.
  • Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržište te pridržavati se zakonske regulative u pčelarenju
  • Provoditi mjere zaštite na radu i postupke pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 15 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove pčelara/ice

(polaznici ne smiju biti alergični na pčelinji ubod)

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s kojima Učilište ima ugovor o suradnji.