Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni/a tehničar/ka biljne proizvodnje.

Kompetencije

Polaznici za obrazovanje u zanimanju poljoprivredni/a tehničar/ka biljne proizvodnje moraju se organizirati i obavljati sljedeće:

 • Osposobiti tlo za sjetvu i sadnju
 • Sjetvu ratarskih kultura
 • Sadnju voćnih sadnica i loznih cijepiva
 • Obradu i gnojidbu u tijeku uzgoja ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura
 • Proizvodnju sadnog materijala u voćarstvu i vinogradarstvu
 • Rezidbu voćaka i vinove loze
 • Organizaciju i provedbu žetve i berbe
 • Proizvodnju i njegu vina
 • Primjenu sredstava za zaštitu bilja u tijeku uzgoja

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka biljne proizvodnje   izvodi se u trajanju od 2647 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.