Cilj obrazovanja

Odgoj i obrazovanje polaznika  za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka, proizvodnju mlijeka i proizvoda od mlijeka. Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju – mljekar. Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan odnos prema radnoj okolini.

Kompetencije

 • Polaznika  osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka.
 • Poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće.
 • Poznavanje zaštite radne i životne sredine.
 • Čišćenje mljekare.
 • Proizvodnju konzumnog mlijeka.
 • Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka.
 • Rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora.
 • Proizvodnju sladoleda.
 • Proizvodnju evaporiranog i kondenziranog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
 • Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ica,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje mljekar/ica izvodi se u trajanju od 3423 sata, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.