Cilj obrazovanja

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku obradu mesa iproizvodnju mesa i proizvoda od mesa.
Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova uzanimanju – mesar/ica.
Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivanodnos prema radnoj okolini.

 Kompetencije

 • Polaznika osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji
 • Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala
 • Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
 • Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
 • Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
 • Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
 • Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
 • Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
 • Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice,
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme/prekvalifikacije za zanimanje mesar/ica izvodi se u trajanju od 3405 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.