Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje kuhar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti u da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Kompetencije

 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja kuhar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
 • upoznati opasnosti na radu,
 • upoznati propise o radu na siguran način,
 • upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
 • upoznati moguće izvore onečišćenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za
 • zaštitu čovjekova okoliša,
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
 • znati citati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i
 • opremom koju koristi kuhar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve
 • osobitosti svoga rada i korisnika,
 • razviti i primjenjivati osobine kuhara (imidž),
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu
 • komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
 • upoznati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posude, mali stolni
 • inventar, posude i sl.),
 • dužnosti kuhara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
 • upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte i dr. – jelovnik,
 • vinska karta, barska karta, cjenik),
 • naučiti pripremne jela u ugostiteljskim objektima,
 • upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela,
 • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
 • upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
 • upoznati namirnica biljnog podrijetla, načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja,
 • prerade i njihove prerađevine,
 • upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice.
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice.
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje kuhar/ica  izvodi se u trajanju od 2248ati, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Nastavnici prate individualno rad svakog pojedinog polaznika, kao i cijele grupe, kako bi svi polaznici, uspješno svladali program. Na kraju nastavnici provjeravanju znanje pismeno i usmeno.Nastava se izvodi u ugodnom ozračju i prijateljskoj atmosferi kako bi polaznici bili što zadovoljniji te uslijed toga motivirani za učenje i voljni surađivati.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.