Cilj obrazovanja

Odgojno obrazovni program za zanimanje konobar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.

Kompetencije

 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja konobar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
 • upoznati opasnosti na radu,
 • propise o radu na siguran način,
 • mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
 • upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
 • razviti i primjenjivati osobine konobara,
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
 • upoznati opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar),
 • dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
 • znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,
 • uvježbati evropski pristup prijemu i ispraćaju gostiju,
 • upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)
 • naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,
 • uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, a lacarte),
 • upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,
 • znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa,
 • znati uvježbati tehnike posluživanja gotovih jela i jela po narudžbi,
 • znati uvježbati tehnike posluživanja salata, umaka, slatkih jela i voća,
 • upoznati ponudu i posluživanje sireva,
 • znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina,, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalkoholnih pića i dižestiva,
 • znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama,
 • znati tehnike posluživanja u barovima,
 • upoznavanje i spravljanje mješavina barskih pića,
 • znati tehnike posluživanja svečanih prigodnih obroka,
 • znati posluživanje na vrtnim partyjima i banketima,
 • naučiti pripremne radove i posluživanje hladnog buffeta,
 • znati primijeniti različite načine naplaćivanja.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara/ice.
 • Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu .
 • Ugovor o naukovanju.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova konobara/ica
 • Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu .

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje konobar/ica  izvodi se u trajanju od 2249 sati, konzultativno-instruktivnom ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Nastavnici prate individualno rad svakog pojedinog polaznika, kao i cijele grupe, kako bi svi polaznici, uspješno svladali program. Na kraju nastavnici provjeravanju znanje pismeno i usmeno.Nastava se izvodi u ugodnom ozračju i prijateljskoj atmosferi kako bi polaznici bili što zadovoljniji te uslijed toga motivirani za učenje i voljni surađivati.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.