Cilj obrazovanja

Osposobiti polaznike za efikasno, stručno i kreativno obavljanje poslova u sklopu fotografskog zanimanja i pripremiti ih za usavršavanje u struci.

Kompetencije

 • poznavati sigurnu i pravilnu uporabu sredstava za rad
 • ovladati principima zaštite na radu
 • poštovati sigurnosne propise i razvijati ekološku svijest
 • steći osnovna znanja o povijesti i razvoju fotografije
 • upoznati se s modernim fotografskim uređajima, tehnikama i procesima
 • naučiti rukovati foto aparatima, rasvjetom, strojevima za izradu fotografija
 • svladati osnovne vještine i znanja o prijenosu, pohrani i obradi digitalnih fotografija
 • znati koristiti digitalni fotoaparat, računalo, skener, printer
 • steći osnovna znanja iz kinematografije i videa
 • razvijati estetske kriterije i profesionalnu etiku
 • naučiti koristiti stručnu literaturu
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fotograf/kinja

Uvjeti upisa u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova fotograf/kinja

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje fotograf/kinja izvodi se u trajanju od 3473 sati, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.