Cilj obrazovanja

Stjecanje znanja, vještina i kompetencija za obavljanje poslova i radnih zadataka u tehničkoj pripremi većih zanatskih radionica i drvoindustrijskih pogona, nadziranju pojedinih tehnoloških procesa u pogonima drvne industrije,operativnih radova na strojevima i uređajima, radovima na području trgovine drvenim proizvodnima.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja

 • Upoznati primarnu obradbu drva.
 • Svladati hidrotermičku obradbu drva.
 • Naučiti zakonitosti finalne obrade drva.
 • Svladati površinsku obradu drva.
 • Upoznati tapeciranje namještaja.
 • Upoznati vrste strojeva, njihovu kinematiku i podešavanje, mjere zaštite na radu te naučiti ih koristiti.
 • Znati vrste, primjenu i načine obilježavanja drvnih i nedrvnih materijala.
 • Naučiti crtati (rukom i računalom) i čitati tehničke nacrte.
 • Upoznati svu dokumentaciju u tehničkoj pripremi i primjenu te dokumentacije u praksi.
 • Znati ulogu studija rada i vremena.
 • Naučiti vođenje dokumentacije u skladištu.
 • Upoznati osnovne postavke trgovine drvnom sirovinom i gotovim proizvodima.
 • Naučiti koristiti računalne programe koji se mogu primijeniti u drvnoindustrijskoj proizvodnji.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

 • minimalno 15 godina
 • završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje drvodjeljski/a tehničar/ka dizajner/ica izvodi se u trajanju od 2406 sat, konzultativno-instruktivnom i/ili dopisno – konzultativnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi  50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.