Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Odabrati i koristiti dimnjačarsku opremu, alate, uređaje i  instrumente pri radu u dimnjačarskim poslovima.
  • Kontrolirati, čistiti i održavati dimovodne instalacije na ispravan način.
  • Kontrolirati, čistiti i održavati uređaje za loženje i ventilacijske sisteme.
  • Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć u slučaju ozljede do dolaska stručne osobe.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove dimnjačara/ke

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 180 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 68  sati izvodi se u učionici ustanove, dok se vježbe u trajanju od 12 sati izvode u  tvrtki koja provodi ovu vrstu radova s kojom učilište ima ugovor o poslovnoj suradnji (osim vježbi iz zaštite na radu koje se provode u učilištu). Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima (obrti za obavljanje dimnjačarskih poslova).