Kompetencije

  • Izvršiti potrebne pripremne radove za uredno poslovanje bara prema osnovnim pravilima struke
  • Razlikovati i odabrati namirnice u baru za pripremu barskih mješavina
  • Razlikovati i primijeniti osnovne tehnike pripremanja barskih mješavina
  • Pripremiti, dekorirati i poslužiti barske mješavine
  • Rukovati barskom opremom na stručan i siguran način te pravilno koristiti barski inventar prilikom pripreme barskih mješavina
  • Održavati osobnu higijenu, higijenu prostorija, uređaja, posuđa i pribora u baru
  • Komunicirati s gostom u skladu s pravilima poslovnog bontona
  • Izračunati troškove konzumacije i primijeniti različite načine naplaćivanja
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pravila pružanja prve pomoći

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

U program osposobljavanja za poslove barmena/ice i priprematelja/ice koktela mogu se upisati polaznici koji imaju završenu srednju školu, sanitarnu iskaznicu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove barmena/ice i priprematelja/ice koktela.

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom u trajanju od 180 sati, od čega je planirano 64 sata teorijske nastave, 66 sati vježbi i 50 sati praktične nastave.

Teorijska nastava se izvodi u prostorima Učilišta u trajanju od 64 sata.

Vježbe u ukupnom trajanju od 66 sati izvode se uz nadzor mentora u ugostiteljskom praktikumu Učilišta i/ili ugostiteljskim objektima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Praktična nastava u trajanju od 50 sati izvodi se pod nadzorom mentora u ugostiteljskim objektima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.