Kompetencije

Polaznik/ca će:

  • Razlikovati strojeve koji se koriste kod asfaltnih radova i razumjeti konstrukciju i funkcije glavnih dijelova i sklopova.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja strojeva na pravilan način.
  • Pripremiti površinu, alate i strojeve za asfaltne radove
  • Izvoditi asfaltne radove i primijeniti mjere zaštite na radu.
  • Provoditi mjere zaštite od požara i prvu pomoć.

Uvjeti za upis za stjecanje srednje stručne spreme

  • završenu najmanje osnovnu školu,
  • navršenih 18 godina života,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove asfaltera/ke

Trajanje programa i načini izvođenja nastave

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati realizira se pojedinačno u radnim prostorima ( tvrtkama za niskogradnju).